Ώρες γραφείου: Δευτ-Πέμπ 15.30-21.30, Παρασκευή 9.00-15.00

Τελειοθηρία: αρνητικό ή θετικό χαρακτηριστικό;